નમસ્તે મિત્રો , આ શૈક્ષણિક બ્લોગ માં શિક્ષણ ને લગતી માહિતી મળી રહે તે માટે નાનો પ્રયાસ કરવા માં આવ્યો છે .. કોઈ પ્રકાર ના અપેક્ષા વગર લોકો ને ઉપયોગી માહિતી પૂરી પાડવા નો હેતુ છે. મને જણાવતા ખુશી થાય છે કે આ બ્લોગ દરેક શિક્ષણ સાથે સંકળાયેલા લોકો ને એક પ્રેરણા પૂરી પાડશે ... @@સુવિચાર @@ માણસ જ્યાં સુધી બીન સ્પર્ધાત્મક વાતાવરણમાં હોય છે ત્યાં સુધી આળસુ,ઢીલો અને શુષ્ક રહે છે પણ જેવું વાતાવરણ બદલાઈને સ્પર્ધાત્મક થાય છે તેવો તે તરવરતો અને જીવંત બની જાય છે. પડકાર માણસને જીવંત બનાવે છે માટે પડકારથી ડરો નહીં, તેનો સામનો કરો. .

Sunday, 15 April 2012

ગુજરાતી ભાષાતર કરો અને લખો


GOOGLE TRANSLATOR

QUILLPAD   ગુજરાતી  ટાઈપિંગબાલગીતો-કાવ્યો-વાર્તા


ચકીબેન ! ચકીબેન !..


સ્વર – અંજના દવે
સંગીત – ઉદયન ભટ્ટ
ચકીબેન ! ચકીબેન !
મારી સાથે રમવા
આવશો કે નહીં ?
બેસવાને પાટલો ને
સૂવાને ખાટલો
ઓઢવાને પીંછા આપીશ તને
હું આપીશ તને…
પહેરવાને સાડી મોરપીછાં વાળી
ઘમ્મરિયો ઘાઘર આપીશ તને
હું આપીશ તને…
બા નહીં વઢશે
બાપુ નહીં લડશે
રમવાને ઢીંગલો આપીશ તને
હું આપીશ તને…ચોખુ ઘરનું આંગણું....mp3 

એક રુપિયાના...mp3

ચપટી વગાડતા આવડી...mp3 

કારતકમાં શિંગોડા...mp3 

કારતકમા દેવદિવાળી.mp3 

એક જાનો માળો....mp3 

એક રુપિયાના...mp3 

ઊગીને પૂવૅમા....mp3 

આંગણેથી નિકળી.....mp3 

આવો પારેવા...mp3 

આપણું આ ગુજરાત...mp3 

આ અમારુ ઘર છે.....mp3 

આ અમારી ગાડી છે...mp3 

અચર આવે....mp3 

હાલો ખેતરીએ...mp3 

વાદળ વાદળ વરસો પાણી.mp3 

હારે અમે ખેડૂતભાઈ........mp3 

સાવજની સરદારી.........mp3 

વહેલી સવારે ઉઠીને.......mp3 

ડુગ ડુગીયાવાળો........mp3 

દુનીયા આખામાં..........mp3 

ટીવી મારું બહું રુપાળું.......mp3 

જામ્યો કારીગરોનો મેળો......mp3 

ગોળુડો ઘાટ.........mp3 

કરો_રમકડા_કુચક_દમ......mp3 

આવો કબુતરા.......mp3 

આયો ફાગણીયો........mp3 

આભલે ચમકતો ચાંદલો ગમે......mp3 

રીંછ એકલું ફરવા ચાલ્યું........mp3 

પપાજીએ રંગબેરંગી....mp3 

વંદે માતરમ્.mp3 

વડદાદાની લાંબી દાઢી....mp3 

રોજ નિશાળે જઈએ.....mp3 

તુ અહીયા રમવા આવ....mp3 

ચપટી વગાડતા આવડી...mp3 

मोर पुकारे.mp3 

देश बड़ा हो जायेगा.mp3 

धमक धमक आता हाथी.mp3 

जिसने सूरज चाँद बनाया.mp3 
વીડીયો કલીપ

મારે કંઈક કહેવું છે.... 

ચકીબેન...ચકીબેન.... 

ગુજરાતી મુળાક્ષરો કકકો બારક્ષરી.....

સુરજ એક ચંદા એક......

उपर चंदा गोल.....

ચાન્દો સુરજ રમતા 'તા.....

મારો છે મોર....! 

વ્હાય ધીસ કોલાવેરી .... કોલાવેરી.....કોલાવેરી ડી......

વાતાઁ રે વાતાઁ.......

મુળાક્ષરો......

જો મને ગાંધી મળે , તો ....!!! 

સ્કુલ ચલે હમ.....

કમ ઓન ઈન્ડીયા.....

દીકરી - વ્હાલ નો દરિયો....

મા-બાપને ભુલશો નહી....

No comments:

Post a Comment